Convenant Veiligheid in en om de school

Omschrijving

Doel: - Het creëren van een veilig klimaat in en om school - Het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en criminaliteit - Zorgwekkend gedrag van leerlingen in een vroeg stadium signaleren en tegengaan. Waaronder ook signalen van radicalisering en deze volgens het stroomschema opschalen

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Veiligheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 31-03-2017
Betrokken partijen De gemeente Utrecht, Voortgezet (speciaal) onderwijs in Utrecht, MBO-instellingen in Utrecht, Politie Eenheid Midden-Nederland, Het Openbaar Ministerie arrondissementsparket Midden Nederland, Halt Regio Utrecht, JoU, Buurtteam
Looptijd 2017-2023

Publicaties