RCE advies 1316002 Voorstraat 22, 3245BH Sommelsdijk 29871.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 31-01-2023
Documentdatum 31-01-2023
Gemeente Goeree-Overflakkee
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/29871
Monumentnummer 29871
Provincie Zuid-Holland

Publicaties