RCE advies 1315903 Kapellestraat 5, 3421CT Oudewater 32026.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 30-01-2023
Documentdatum 16-01-2023
Gemeente Oudewater
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32026
Monumentnummer 32026
Provincie Utrecht

Publicaties