RCE advies 1336551 Nieuwe Markt 17, 7411PB Deventer 12689.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 21-03-2023
Documentdatum 06-03-2023
Gemeente Deventer
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/12689
Monumentnummer 12689
Provincie Overijssel

Publicaties