RCE advies 1299604 Kerkplein 2, 5111CG Baarle-Nassau 521518.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 16-05-2023
Documentdatum 16-05-2023
Gemeente Baarle-Nassau
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/521518
Monumentnummer 521518
Provincie Noord-Brabant

Publicaties