Beantwoording woo-verzoek inzake Totstandkoming en opgave prov wegen en met name N200

Omschrijving

Beantwoording woo-verzoek inzake totstandkoming prov. wegen met name N200

Verantwoordelijke Provincie Noord-Holland
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 18-10-2022
Documentdatum 28-09-2022

Publicaties