RCE advies 161269 Wolfstraat 8, 6211GN Maastricht 27740

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 02-03-2021
Documentdatum 27-10-2020
Gemeente Maastricht
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/27740
Monumentnummer 27740
Provincie Limburg

Publicaties