RCE advies 1352387 Noorderhoofdstraat 74, 1561AW Krommenie 39957.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 04-03-2023
Documentdatum 03-03-2023
Gemeente Zaanstad
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/39957
Monumentnummer 39957
Provincie Noord-Holland

Publicaties