Samenhang verbeteren presterend vermogen IT en dienstverlening DSV

Omschrijving

In afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onze Raad van Bestuur opdracht gegeven om een onderzoek te laten doen door een extern bedrijf. De centrale onderzoeksvraag is hoe investeringen in (het presterend vermogen van) IT bijdragen tot betere dienstverlening van DSV (Directie Sociale Verzekeringen). Het onderzoek is afgerond. De onderzoekers hebben een eindrapport opgeleverd. Daarin staan de bevindingen en aanbevelingen ter verbetering.

Verantwoordelijke Sociale Verzekeringsbank
Thema Interne organisatie
Documentsoort Onbekend
Publicatiedatum 07-07-2021
Documentdatum 18-07-2019

Publicaties