RCE advies 1292524 Zustersstraat 20, 5935BX Steyl 528338-Heilig Hartklooster.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 18-01-2023
Documentdatum 17-01-2023
Gemeente Venlo
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/528338
Monumentnummer 528338
Provincie Limburg

Publicaties