RCE advies 1391868 Kasteellaan 1, 5324JR Ammerzoden 8104.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 25-05-2023
Documentdatum 25-05-2023
Gemeente Maasdriel
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/8104
Monumentnummer 8104
Provincie Gelderland

Publicaties