RCE advies 164633 Gamerschestraat 49, 5301AR Zaltbommel 40143

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 21-10-2020
Gemeente Zaltbommel
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/40143
Monumentnummer 40143
Provincie Gelderland

Publicaties