RCE advies 160359 Gevers Deynootplein 30, 2586CK _s-Gravenhage 17514-Kurhaus

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Geldig van 01-03-2021
Document creatiedatum 27-11-2020
Gemeente 's-Gravenhage
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/17514
Monumentnummer 17514
Provincie Zuid-Holland

Publicaties