RCE advies 162900 Ooldselaan 17, 7245PP Laren 513113

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 07-10-2020
Gemeente Laren
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/513113
Monumentnummer 513113
Provincie Gelderland

Publicaties