RCE advies 182756 Kloosterstraat 2, 5844AN Stevensbeek 519248-N.V. Lactaria

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 16-12-2020
Gemeente Sint Anthonis
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/519248
Monumentnummer 519248
Provincie Noord-Brabant

Publicaties