RCE advies 160017 Allersmaweg 54, 9891TD Ezinge 510818

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 28-10-2020
Gemeente Het Hogeland, Westerkwartier
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/510818
Monumentnummer 510818
Provincie Groningen

Publicaties