RCE advies 1298248 Rossweg 14, 7245NK Laren 520259.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 13-12-2022
Documentdatum 23-11-2022
Gemeente Lochem
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/520259
Monumentnummer 520259
Provincie Gelderland

Publicaties