Toezichtarrangement Stationsgebied Utrecht 2016-2021

Omschrijving

De doelstelling van dit Toezichtarrangement is het leveren van een bijdragen aan de feitelijke én beleefde veiligheid en leefbaarheid in het stationsgebied Utrecht door het streven naar optimale samenwerking tussen de deelnemende partijen in fysiek toezicht en cameratoezicht. Door werkzaamheden op elkaar af te stemmen en door ervaringen en gebiedskennis met elkaar te delen is het toezicht op dit gebied op elkaar afgestemd en dragen alle partijen gezamenlijk bij aan de kwaliteit van dit toezicht.

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 03-06-2021
Documentdatum 10-05-2016
Betrokken partijen Gemeente Utrecht, De Politie eenheid Midden-Nederland, Provincie Utrecht, Qbuzz, Nederlandse Spoorwegen NV. Klepierre, Jaarbeurs Utrecht BV
Looptijd 2016-2021

Publicaties