RCE advies 156091 Rond de Grote Kerk 10, 2513AM _s-Gravenhage 17970

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Geldig van 01-03-2021
Document creatiedatum 13-10-2020
Gemeente 's-Gravenhage
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/17970
Monumentnummer 17970
Provincie Zuid-Holland

Publicaties