RCE advies 161633 St. Walburgstraat 17, 4001MD Tiel 35598

Omschrijving

: Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 13-10-2020
Gemeente Tiel
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/35598
Monumentnummer 35598
Provincie Gelderland

Publicaties