Jaarverslag 2022 - Adviescommissie Nationaal Groeifonds

Omschrijving

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar. Er wordt ook ingegaan op de werkwijze en op de voortgang van de ingediende investeringsvoorstellen. Tevens wordt er vooruitgeblikt op 2023.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Onbekend thema
Documentsoort Jaarverslag
Geldig van 06-06-2023
Document creatiedatum 06-06-2023

Publicaties