Kamerbrief Beleid uitbetaling kindregeling in geval van gezagsbeëindiging

Omschrijving

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Tweede Kamer over de situatie waarbij een kind dat recht heeft op de kindregeling te maken heeft gehad met een gezagsbeëindiging, onder gezag staat van een voogd en de tegemoetkoming ontvangt.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-08-2023
Documentdatum 29-08-2023

Publicaties