Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Stand van Defensie

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Defensie
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 19-09-2023
Documentdatum 08-09-2023

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: 2023 09 19 Beslisnota bij kamerbrief Stand van Defensie najaar 2023 en kamerbrief reactie op bevindingen VCD.pdf