Beslisnota's bij Kamerbrief benoeming kwartiermaker Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiƫn
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 25-09-2023
Documentdatum 22-09-2023

Publicaties