Documenten bij besluit op Woo-verzoek over handhaving energieprestatiecertificaat woonruimte

Omschrijving

Openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de handhaving van een energieprestatiecertificaat woonruimte.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Onbekend thema
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 19-09-2023
Documentdatum 08-09-2023

Publicaties