Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

Omschrijving

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Onderzoek en wetenschap
  • Cultuur
  • Onderwijsvoorzieningen
  • Hoger onderwijs
  • Basisonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-12-2023
Documentdatum 01-12-2023

Publicaties