Afschrift Brief opvolgingsonderzoek OVV historische zeilvloot

Omschrijving

Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) van 1 december 2023. De brief gaat in op de aanbevelingen uit het opvolgingsonderzoek 'Veiligheid historische zeilvloot'.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 01-12-2023
Documentdatum 01-12-2023

Publicaties