Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de hoofdreacteur van Cursor uit zijn functie is ontheven

Omschrijving

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Cursor op zwart'. Het bericht gaat erover dat Han Konings, hoofdredacteur van het onafhankelijke TU Eindhoven-nieuwsblad Cursor, met onmiddellijke ingang uit zijn functie is ontheven. De Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Kamervraag
Geldig van 04-12-2023
Document creatiedatum 04-12-2023

Publicaties