Ontwerpbesluit wijziging RVV nul emissiezone taxi en nieuwe verkeersborden

Omschrijving

Ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Lucht
  • Klimaatverandering
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 01-12-2023
Documentdatum 01-12-2023

Publicaties