Voorstel van wet Reparatiewet OCW 20##

Omschrijving

Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Cultuur
  • Beroepsonderwijs
  • Onderzoek en wetenschap
  • Onderwijsvoorzieningen
  • Basisonderwijs
  • Hoger onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-12-2023
Documentdatum 01-12-2023

Publicaties