Ontwerp van het Uitvoeringsplan en Handhavingsplan tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en ViA15

Omschrijving

Het rapport bevat de uitwerking van het ontwerp van het Uitvoeringsplan en Handhavingsplan voor de tijdelijke tolheffing op de A24 Blankenburgverbinding en de ViA1. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, de registratiemiddelen, betalingsmogelijkheden en de mogelijkheden tot klantcontact. Het handhavingsplan gaat over de handhaving bij niet tijdig rechtstreeks betalen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 04-12-2023
Documentdatum 04-12-2023

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlage-2-ontwerp-van-het-uitvoeringsplan-en-handhavingsplan-tijdelijke-tolheffing-a24-blankenburgverbinding-en-via15.pdf