Bijlage bij de brief van het Kabinet aan de Onderzoeksraad

Omschrijving

Bijlage bij het afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) van 1 december 2023. De bijlage gaat uitgebreider in op de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het opvolgingsonderzoek 'Veiligheid historische zeilvloot' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 01-12-2023
Documentdatum 01-12-2023

Publicaties