Afschrift Kamerbrief continuïteit radardekking en interim maatregelen

Omschrijving

Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de continuïteit van de radardekking voor luchtruimbewaking en -verdediging. In deze Kamerbrief beschrijft de staatssecretaris ook de tijdelijke maatregelen die nodig zijn om de continuïteit te waarborgen.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-09-2023
Documentdatum 07-09-2023

Publicaties