Afschrift van brief en advies EcO over Plan van aanpak Evaluatie Omgevingswet

Omschrijving

Afschrift van een brief en advies van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) over een Plan van aanpak met betrekking tot de evaluatie van de Omgevingswet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 04-12-2023
Documentdatum 30-10-2023

Publicaties