Besluit Woo-verzoek inspecties roodvleesslachthuizen 2017-2023

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over roodvleesslachthuizen met permanent toezicht op het gebied van dierenwelzijn over de periode vanaf 11 april 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 108 MB groot.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 28-11-2023
Documentdatum 31-10-2023

Publicaties