Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving

Deze notitie is een handreiking die meer helderheid moet scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben voor gemeentes.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Onbekend thema
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 06-12-2023
Documentdatum 06-12-2023

Publicaties