Beslisnota bij Kamerbrief solidariteit en projectsteun corporatiesector

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 04-12-2023
Documentdatum 03-11-2023

Publicaties