Antwoorden op vragen over begroting SZW voor het jaar 2024

Omschrijving

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over begroting SZW 2024. De vragen zijn gesteld tijdens de eerste termijn bij de behandeling van de Begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Begroting
Documentsoort Kamervraag
Publicatiedatum 12-10-2023
Documentdatum 12-10-2023

Publicaties