Antwoord op vragen van het lid Rudmer Heerema over het artikel ‘Bewoners Zeist boos over uitbreidingsplannen KNVB: 'Heel bos moet er voor wijken'

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Recreatie
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 26-01-2023
Documentdatum 25-01-2023
Documentsubsoort Antwoord
Indiener R.J. (Rudmer) Heerema
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Sport

Publicaties