35606, nr. A - Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

Omschrijving

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs); Gewijzigd voorstel van wet

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 28-06-2021
Documentdatum 29-06-2021
Documentsubsoort Voorstel van wet
Vergaderjaar 2020-2021

Publicaties