34861, nr. I - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Omschrijving

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Brief van de minister van J&V ter aanbieding van de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland over 2020

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Luchtvaart
  • Terrorisme
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 30-06-2021
Documentdatum 30-06-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2020-2021

Publicaties