Stemmingen moties Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Transport
  • Netwerken
  • Openbaar vervoer
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 08-11-2022
Documentsubsoort Stemmingen
Vergaderdatum 08-11-2022
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Parlement
  • Spoor

Publicaties