Vragenuur: Vragen van het lid Hagen aan de minister voor Klimaat en Energie, bij afwezigheid van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over het bericht "DuPont wist 30 jaar geleden al van ernstige PFAS-vervuiling in grondwater Dordrecht".

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
 • Organisatie en bedrijfsvoering
 • Stoffen
 • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 25-07-2023
Documentdatum 20-06-2023
Documentsubsoort Vragenuur
Vergaderdatum 20-06-2023
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
 • Parlement
 • Organisatie en beleid

Publicaties

 • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

   

  Bestand: Vragenuur: Vragen van het lid Hagen aan de minister voor Klimaat en Energie, bij afwezigheid van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over het bericht "DuPont wist 30 jaar geleden al van ernstige PFAS-vervuiling in grondwater Dordrecht".

 • Publicatie op open.overheid.nl

  Bestand: h-tk-20222023-95-4.pdf