Besluit van 12 juli 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van artikel 23 van de Wet medische hulpmiddelen

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 15-07-2021
Documentdatum 16-07-2021
Is vervangen door stb-2021-348-n1

Publicaties