36004, nr. C - Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Omschrijving

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente; Memorie van antwoord

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-09-2022
Documentdatum 02-09-2022
Documentsubsoort Overig
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties