Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 20-03-2023
Documentdatum 17-03-2023
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties