Besluit van 7 december 2022 tot wijziging van het Besluit van 21 november 2022 (Stb. 2022, 467) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 28 september 2022 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (Stb. 2022, 387) in verband met het corrigeren van de inwerkingtreding van genoemde wet

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Ouderen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 09-12-2022
Documentdatum 09-12-2022

Publicaties