34453, nr. Y - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Omschrijving

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief van de minister van BZK over de beoordeling van bouw- en gereedmeldingen en over de afronding van de voorhang van de ontwerp-AMvB

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 09-11-2021
Documentdatum 09-11-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties