Besluit van 4 april 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening (Stb. 2022, 87)

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Kenniseconomie
  • Criminaliteit
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 07-04-2022
Documentdatum 08-04-2022
Onderwerp ICT

Publicaties