Wet van 8 juni 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieel-begrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 30-06-2022
Documentdatum 01-07-2022

Publicaties